All deleted tweets from politicians

“We zijn blij dat de verwijzing naar de klimaatneutraliteit in de raadsconclusies is behouden. Daarnaast kunnen we als Vlaanderen ons daadwerkelijk steentje bijdragen, ook in het suggereren van concrete maatregelen zoals ons voorstel voor een faire luchtvaarttaks.”