All deleted tweets from politicians

@dmbd99 Omdat dit de eerste en enige video was die ik tegenkwam op twitter. Uw vragen getuigen van een kwaadwillig intentieproces. Het zou er nog aan mankeren dat omstanders, autochtoon dan wel allochtoon, deze arme mevrouw hebben geholpen.