All deleted tweets from politicians

@JefCauwenberghs Over totalitaire ideologieën, zoals het communisme en het nazisme, hoort men niet genuanceerd te doen. De Joods-Hongaarse schrijver György Konrád: "Na het nazisme en het communisme is de islam de derde totalitaire ideologie die de mensheid bedreigt."